Pomiń łącza nawigacjiPomiń łącza nawigacji
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Chorzow
 

 

CHORZÓW

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

     GEO-OŚRODEK umożliwia dostęp do aktualnych danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w PODGiK za pośrednictwem Internetu. Zainteresowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinach: geodezji, kartografii i szacowania nieruchomości mogą uzyskać dostęp do usługi elektronicznej związanej ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i składaniem zamówień na mapy i informacje z zasobu.  

      Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i korzystania z portalu: dla geodetów / dla rzeczoznawców majątkowych.

     W serwisie publicznym publikowane są obecnie: cyfrowa ortofotomapa terenu miasta i dane przestrzenne związane z zabudową, układem komunikacyjnym, numeracją adresową, zagospodarowaniem terenu, granicami obrębów i działek ewidencyjnych oraz analizą własności gruntów.
     Mapy prezentowane w serwisie publicznym nie mogą stanowić podstawy do czynności administracyjnych czy urzędowych.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aktualności

KOMUNIKATOd 28.01.2015 r. pobierane pliki zawierające opisy topograficzne osnowy poziomej i pionowej będą udostępniane w formacie PDF.27 stycznia 2015więcejKOMUNIKATW dniu 08.12.2014 r. została uruchomiona w Geo-Ośrodku funkcja zgłaszania prac geodezyjnych, Formularz zgłoszenia został zmieniony i dostosowany do obowiązujących regulacji prawnych. Jednocześnie informujemy, ze w najbliższym czasie będziemy ...10 grudnia 2014więcejZUD - informacjaZ dniem 23.07.2014 r. traci moc zarządzenie Nr Or.I-0153/22/2001 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zmiana ta została podyktowana nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w myśl ...25 lipca 2014więcejNowe wzory wnioskówW sekcji Formularze do pobrania są dostępne nowe wzory następujących dokumentów: Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu, Wniosek o udostępnienie danych zawartych w operacie ewidencji ...22 lipca 2014więcejNowelizacja Pgik - zmiany w opłatachInformujemy, że w związku z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego, która wejdzie w życie 12 lipca 2014 roku, zmianie ulegają opłaty za czynności związane z udostępnieniem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego10 lipca 2014więcejNowe wzory arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych budynkuW sekcji Formularze do pobrania są dostępne nowe wzory następujących formularzy: Arkusza danych ewidencyjnych budynku i Wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku Dodatkowo ...30 stycznia 2014więcej[archiwalne]